Мэдээ

Олон улсын улаан загалмайн хороо, Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль зүйн сургууль, Монголын улаан загалмай нийгэмлэг хамтран “Олон улсын хүмүүнлэгийн эрх зүйн шүүхийн мэтгэлцээн”-ийг 2019 оны 12 сарын 14-ний өдөр МУИС-ийн Хууль зүйн сургууль дээр зо...

Үргэлжүүлж унших

Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн Удирдах зөвлөлийн ээлжит хурал 2019 оны 12 сарын 16-ны өдөр нийгэмлэгийн төв байранд боллоо. Удирдах зөвлөлийн хуралд Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн Ерөнхийлөгч Н.Энхболд, Монголын улаан загалмай нийгэм...

Үргэлжүүлж унших

Монголын улаан загалмай нийгэмлэг Олон улсын Улаан загалмай, Улаан хавирган сар нийгэмлэгүүдийн Холбооноос баталсан Үндэсний нийгэмлэгийн хүчин чадлыг үнэлэх, баталгаажуулах "OCAC" үнэлгээнд оролцож, олон улсын гэрчилгээ гардан авсан Ази, ...

Үргэлжүүлж унших

4 жил тутам зохион байгуулагддаг Олон улсын Улаан загалмай, Улаан хавирган сар нийгэмлэгүүдийн Холбооны 22 дугаар Ерөнхий Ассемблей, Залуучуудын хурал, Төлөөлөгчдийн зөвлөлийн хурал болон Улаан загалмай хөдөлгөөний 33 дугаар бага хурал 2019 оны 12 д...

Үргэлжүүлж унших

Өвөрхангай аймгийн улаан загалмайн хороо нь Английн улаан загалмай нийгэмлэгийн санхүүжилтээр “Олон нийтийн оролцоонд суурилсан гамшгийн эрсдэлийг бууруулах” төслийн хүрээнд малчдын гэр бүлд тоног төхөөрөмж олгожээ. Тодруулбал, Бүрд сумын “Боригдой” ...

Үргэлжүүлж унших

Сүхбаатар дүүргийн улаан загалмайн хороо дүүргийн Засаг даргын тамгын газартай хамтран эмзэг бүлгийн 200 өрхөд бэлэн мөнгөний тусламж олголоо.Тодруулбал, Монгол Улсын Засгийн газраас 2019 оны “Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил”, нийслэлийн Засаг д...

Үргэлжүүлж унших