Үнийн санал ирүүлэх урилга

Нийтэлсэн өдөр: 2023.03.09, пүрэв


Монголын улаан загалмай нийгэмлэгээс доор дурдсан бүтээгдэхүүн нийлүүлэх аж ахуй нэгж, байгууллагыг үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Ерөнхий тавигдах шаардлага:

Үнийн санал ирүүлэх албан байгууллагууд дор дурдсан баримтыг бүрдүүлэн, Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн дор дурдсан хаягаар ирүүлнэ.

Бичиг баримтын жагсаалт:

  1. Компанийн танилцуулга
  2. Компанийн гэрчилгээний нотариатаар батлуулсан хуулбар
  3. Компанийн нэр хаяг, холбогдох албан тушаалтны холбоо барих утас, и-мэйл хаяг
  4. Албан бичиг бүхий үнийн санал /Нийлүүлэх хугацааг дурдах/

Үнийн саналыг хүлээн авах сүүлийн хугацаа: 2023 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн 12 цаг 00 минут.

Битүүмжилсэн баримтыг хүлээн авах хаяг:                                                      

  1. Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн төв байр-305 тоот.
  2. Холбоо барих утасны дугаар: (+976)-77770508
  3. Үнийн санал хүлээн авах и-мэйл: nyamsambuu.d@redcross.mn

Үнийн санал ирүүлэх албан байгууллагууд дор дурдсан баримтыг бүрдүүлэн, Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн дор дурдсан хаягаар ирүүлнэ.

Бичиг баримтын жагсаалт:

1.    Компанийн танилцуулга

2.    Компанийн гэрчилгээний нотариатаар батлуулсан хуулбар

3.    Компанийн нэр хаяг, холбогдох албан тушаалтны холбоо барих утас, и-мэйл хаяг

4.    Албан бичиг бүхий үнийн санал /Нийлүүлэх хугацааг дурдах/

Үнийн саналыг хүлээн авах сүүлийн хугацаа: 2023 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн 12 цаг 00 минут.

Битүүмжилсэн баримтыг хүлээн авах хаяг:                                                      

-       Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн төв байр-305 тоот.

-       Холбоо барих утасны дугаар: (+976)-77770508

-       Үнийн санал хүлээн авах и-мэйл: nyamsambuu.d@redcross.mn