Хандив өгөх!

QR код уншуулан хандив өгөх!

TDB PAY QR код ашиглан хандив өгөх боломжтой.

Та бэлэн мөнгөөр хандив өгөхийг хүсэж байна уу?

Хандивын хайрцагын мэдээлэл авах бол Хандив товчлуур дээр дарна уу.