ТУРК, СИРИЙН АРД ТҮМЭНД ТУСЛАХ


5431228453

МОНГОЛЫН УЛААН ЗАГАЛМАЙ НИЙГЭМЛЭГ ҮХБ

2,328,440 ₮

ХАНДИВЫН ДҮН
QR кодыг уншуулж хандив өгөх боломжтой.

Хандивын дансны хуулгыг харуулж байна.

Шилжүүлэг хийсэн өдөр Дансны дугаар Мөнгөн дүн Гүйлгээний утга
2024-06-24 5400194006 11 qpay 373828714831877, RC-aa92bde603, CHARGE: 0.00