Мэдээ

Аймаг, дүүргийн Онцгой байдлын газар, хэлтэс, нэгжийн Улаан загалмайн Анхан шатны хорооны дарга, нарийн бичгийн дарга нарыг чадавхжуулах сургалт Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн Хүүхэд залуучуудын хөгжлийн төвд болж байна. Сургалтын үйл ажиллага...

Үргэлжүүлж унших

Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн Дунд шатны хороодын арга зүйчдыг чадавхжуулах сургалт 2021 оны 11 дүгээр сарын 9-11-ний өдрүүдэд Хүүхэд залуучуудын хөгжлийн төвд боллоо. Сургалтад 21 аймаг, 9 дүүргийн гамшгийн хөтөлбөр хариуцсан арга зүйчид ор...

Үргэлжүүлж унших

"Бэлэн бай" сургалтын хөтөлбөрөөр сургагч багш бэлтгэх сургалтыг 2021 оны 11 дүгээр сарын 2-4-ний өдрүүдэд зохион байгуулав. Сургалтад Төв, Дархан-Уул, Булган, Дундговь, Өмнөговь, Өвөрхангай, Сэлэнгэ аймгийн сумдаас 20 сумын сайн ду...

Үргэлжүүлж унших

Монголын улаан загалмай нийгэмлэг, Онцгой байдлын ерөнхий газрын дэргэдэх Гамшиг судлалын хүрээлэн хамтран боловсруулсан “Аж ахуйн нэгж байгууллагад гамшгаас хамгаалах сургалт зохион байгуулах гарын авлага”-ын хүрээнд “Аж ахуйн нэгж, байгууллагад ...

Үргэлжүүлж унших

Монголын улаан загалмай нийгэмлэг Дотоод хэргийн их сургууль дээр Анхан шатны хороо, Гамшгаас хамгаалах хууль, хүмүүнлэгийн үйл ажиллагааг сурталчлах танхим байгууллаа. Тодруулбал, Монголын улаан загалмай нийгэмлэг, Дотоод Хэргийн Их Сургууль хамты...

Үргэлжүүлж унших

Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн Анхан шатны хороодыг чадавхжуулах сургалт эхэллээ. 3 өдөр үргэлжлэх энэхүү сургалтад УБТЗ-ын Улаан загалмайн хороо, Төв, Говь-Алтай, Баянхонгор, Завхан зэрэг аймгийн Анхан шатны хороодын арга зүйч, сайн дурын...

Үргэлжүүлж унших