Битүүмжилсэн үнийн санал ирүүлэх урилга

Нийтэлсэн өдөр: 2024.02.18, ням

Монголын улаан загалмай нийгэмлэг дараах бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэх үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.


Битүүмжилсэн үнийн саналд дараахь бичиг баримтыг хавсаргана уу:

 1. Аж ахуйн нэгжийн барааг нийлүүлэх үнийн санал, нийлүүлэх хугацаа, тээврийн нөхцөлийг тодорхой заасан албан бичиг
 2. Компанийн танилцуулга
 3. Бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй танилцуулга
 4. Компанийн нэр хаяг, холбогдох албан тушаалтны холбоо барих утас, имэйл хаяг
 5. Компанийн сүүлийн 2 жилийн санхүүгийн тайлан
 6. Татварын тодорхойлолт
 7. Бүтээгдэхүүний дээж

Үнийн санал авах сүүлийн хугацаа:

2024 оны 2-р сарын 23–ны өдрийн 12 цаг 00 минут хүртэл хүлээн авна.

Хаяг: Монголын Улаан Загалмай Нийгэмлэгийн төв байр,  300 тоот

Сүхбаатар дүүргийн 1-р хороо, Улаанбаатар хот.

И-мейл хаяг: dm@redcross.mn

Холбоо барих утас: 77770508 (201)

Битүүмжилсэн үнийн саналд дараахь бичиг баримтыг хавсаргана уу:

1.    Аж ахуйн нэгжийн барааг нийлүүлэх үнийн санал, нийлүүлэх хугацаа, тээврийн нөхцөлийг тодорхой заасан албан бичиг

2.    Компанийн танилцуулга

3.    Бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй танилцуулга

4.    Компанийн нэр хаяг, холбогдох албан тушаалтны холбоо барих утас, имэйл хаяг

5.    Компанийн сүүлийн 2 жилийн санхүүгийн тайлан

6.    Татварын тодорхойлолт

7.    Бүтээгдэхүүний дээж

Үнийн санал авах сүүлийн хугацаа:

2024 оны 2-р сарын 23–ны өдрийн 12 цаг 00 минут хүртэл хүлээн авна.

Хаяг: Монголын Улаан Загалмай Нийгэмлэгийн төв байр,  300 тоот

Сүхбаатар дүүргийн 1-р хороо, Улаанбаатар хот.

И-мейл хаяг: dm@redcross.mn

Холбоо барих утас: 77770508 (201) 

Битүүмжилсэн үнийн саналд дараахь бичиг баримтыг хавсаргана уу:

 1. Аж ахуйн нэгжийн барааг нийлүүлэх үнийн санал, нийлүүлэх хугацаа, тээврийн нөхцөлийг тодорхой заасан албан бичиг
 2. Компанийн танилцуулга
 3. Бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй танилцуулга
 4. Компанийн нэр хаяг, холбогдох албан тушаалтны холбоо барих утас, имэйл хаяг
 5. Компанийн сүүлийн 2 жилийн санхүүгийн тайлан
 6. Татварын тодорхойлолт
 7. Бүтээгдэхүүний дээж

Үнийн санал авах сүүлийн хугацаа:

2024 оны 2-р сарын 23–ны өдрийн 12 цаг 00 минут хүртэл хүлээн авна.

Хаяг: Монголын Улаан Загалмай Нийгэмлэгийн төв байр,  300 тоот

Сүхбаатар дүүргийн 1-р хороо, Улаанбаатар хот.

И-мейл хаяг: dm@redcross.mn

Холбоо барих утас: 77770508 (201)

Битүүмжилсэн үнийн саналд дараахь бичиг баримтыг хавсаргана уу:

1.    Аж ахуйн нэгжийн барааг нийлүүлэх үнийн санал, нийлүүлэх хугацаа, тээврийн нөхцөлийг тодорхой заасан албан бичиг

2.    Компанийн танилцуулга

3.    Бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй танилцуулга

4.    Компанийн нэр хаяг, холбогдох албан тушаалтны холбоо барих утас, имэйл хаяг

5.    Компанийн сүүлийн 2 жилийн санхүүгийн тайлан

6.    Татварын тодорхойлолт

7.    Бүтээгдэхүүний дээж

Үнийн санал авах сүүлийн хугацаа:

2024 оны 2-р сарын 23–ны өдрийн 12 цаг 00 минут хүртэл хүлээн авна.

Хаяг: Монголын Улаан Загалмай Нийгэмлэгийн төв байр,  300 тоот

Сүхбаатар дүүргийн 1-р хороо, Улаанбаатар хот.

И-мейл хаяг: dm@redcross.mn

Холбоо барих утас: 77770508 (201)Битүүмжилсэн үнийн саналд дараахь бичиг баримтыг хавсаргана уу:

 1. Аж ахуйн нэгжийн барааг нийлүүлэх үнийн санал, нийлүүлэх хугацаа, тээврийн нөхцөлийг тодорхой заасан албан бичиг
 2. Компанийн танилцуулга
 3. Бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй танилцуулга
 4. Компанийн нэр хаяг, холбогдох албан тушаалтны холбоо барих утас, имэйл хаяг
 5. Компанийн сүүлийн 2 жилийн санхүүгийн тайлан
 6. Татварын тодорхойлолт
 7. Бүтээгдэхүүний дээж

Үнийн санал авах сүүлийн хугацаа:

2024 оны 2-р сарын 23–ны өдрийн 12 цаг 00 минут хүртэл хүлээн авна.

Хаяг: Монголын Улаан Загалмай Нийгэмлэгийн төв байр,  300 тоот

Сүхбаатар дүүргийн 1-р хороо, Улаанбаатар хот.

И-мейл хаяг: dm@redcross.mn

Холбоо барих утас: 77770508 (201)

Битүүмжилсэн үнийн саналд дараахь бичиг баримтыг хавсаргана уу:

1.    Аж ахуйн нэгжийн барааг нийлүүлэх үнийн санал, нийлүүлэх хугацаа, тээврийн нөхцөлийг тодорхой заасан албан бичиг

2.    Компанийн танилцуулга

3.    Бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй танилцуулга

4.    Компанийн нэр хаяг, холбогдох албан тушаалтны холбоо барих утас, имэйл хаяг

5.    Компанийн сүүлийн 2 жилийн санхүүгийн тайлан

6.    Татварын тодорхойлолт

7.    Бүтээгдэхүүний дээж

Үнийн санал авах сүүлийн хугацаа:

2024 оны 2-р сарын 23–ны өдрийн 12 цаг 00 минут хүртэл хүлээн авна.

Хаяг: Монголын Улаан Загалмай Нийгэмлэгийн төв байр,  300 тоот

Сүхбаатар дүүргийн 1-р хороо, Улаанбаатар хот.

И-мейл хаяг: dm@redcross.mn

Холбоо барих утас: 77770508 (201)Битүүмжилсэн үнийн саналд дараахь бичиг баримтыг хавсаргана уу:

 1. Аж ахуйн нэгжийн барааг нийлүүлэх үнийн санал, нийлүүлэх хугацаа, тээврийн нөхцөлийг тодорхой заасан албан бичиг
 2. Компанийн танилцуулга
 3. Бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй танилцуулга
 4. Компанийн нэр хаяг, холбогдох албан тушаалтны холбоо барих утас, имэйл хаяг
 5. Компанийн сүүлийн 2 жилийн санхүүгийн тайлан
 6. Татварын тодорхойлолт
 7. Бүтээгдэхүүний дээж

Үнийн санал авах сүүлийн хугацаа:

2024 оны 2-р сарын 23–ны өдрийн 12 цаг 00 минут хүртэл хүлээн авна.

Хаяг: Монголын Улаан Загалмай Нийгэмлэгийн төв байр,  300 тоот

Сүхбаатар дүүргийн 1-р хороо, Улаанбаатар хот.

И-мейл хаяг: dm@redcross.mn

Холбоо барих утас: 77770508 (201)Битүүмжилсэн үнийн саналд дараахь бичиг баримтыг хавсаргана уу:

1.    Аж ахуйн нэгжийн барааг нийлүүлэх үнийн санал, нийлүүлэх хугацаа, тээврийн нөхцөлийг тодорхой заасан албан бичиг

2.    Компанийн танилцуулга

3.    Бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй танилцуулга

4.    Компанийн нэр хаяг, холбогдох албан тушаалтны холбоо барих утас, имэйл хаяг

5.    Компанийн сүүлийн 2 жилийн санхүүгийн тайлан

6.    Татварын тодорхойлолт

7.    Бүтээгдэхүүний дээж

Үнийн санал авах сүүлийн хугацаа:

2024 оны 2-р сарын 23–ны өдрийн 12 цаг 00 минут хүртэл хүлээн авна.

Хаяг: Монголын Улаан Загалмай Нийгэмлэгийн төв байр,  300 тоот

Сүхбаатар дүүргийн 1-р хороо, Улаанбаатар хот.

И-мейл хаяг: dm@redcross.mn

Холбоо барих утас: 77770508 (201)