Мэдээ

Монголын улаан загалмай нийгэмлэг нь НҮБ-ийн Хүүхдийн сангийн санхүүжилтээр короновирусын халдвараар өвдсөн хүүхдүүд, гэр бүлд нийгэм, сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор 400 хүүхдэд оюун ухааны тоглоом, буддаг ном, будгийн харандаа худалдан авах ...

Үргэлжүүлж унших

Монголын улаан загалмай нийгэмлэг Геронтологийн үндэсний төвтэй хамтран эмзэг бүлгийн настанд гэрээр тусламж үзүүлэх сайн дурын идэвхтэн бэлтгэлээ. Тодруулбал, асаргаа шаардлагатай настны асран хамгаалагчийг чадавхжуулах 3 өдрийн сургалт зохион бай...

Үргэлжүүлж унших

Эрүүл мэндийн яамны дэмжлэгтэй Анхны тусламжийн мэдлэгийг түгээн дэлгэрүүлэх ажлын хүрээнд Анхны тусламжийн гарын авлага хэвлэх, анхны тусламжийн мэдээллийн зурагт самбар хэвлэх ажлыг хийж гүйцэтгэх аж ахуй нэгж, байгууллагыг үнийн санал ирүүлэхийг у...

Үргэлжүүлж унших

Монголын улаан загалмай нийгэмлэг “Глобал” сангийн дэмжлэгтэй хэрэгжиж буй “Улаанбаатар хот дахь гэр оронгүй тэнэмэл иргэдийн дунд сүрьеэгийн идэвхтэй илрүүлэлт, эмчилгээ, хяналт болон нийгмийн дэмжлэг” төслийн дөрөвдүгээр улирлын үзлэг з...

Үргэлжүүлж унших

Монголын улаан загалмай нийгэмлэг, Глобаль сангийн дэмжлэгтэй “Коронавируст цартахлын хариу арга хэмжээ” хөтөлбөрийн хүрээнд эмзэг бүлгийн 100 өрхөд 6 сарын турш ариун цэврийн багц олгох ажлын хүрээнд доор дурдсан бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэх аж ахуй ...

Үргэлжүүлж унших

Монголын улаан загалмай нийгэмлэг, Глобаль сангийн дэмжлэгтэй “Коронавируст цартахлын хариу арга хэмжээ” хөтөлбөрийн хүрээнд эмзэг бүлгийн 450 өрхөд 6 сарын турш хүнсний багц олгох ажлын хүрээнд доор дурдсан бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэх аж ахуй нэгж, ...

Үргэлжүүлж унших