Мэдээ

Монголын улаан загалмай нийгэмлэг, Глобаль сангийн дэмжлэгтэй Cүрьеэгийн эмийн эмчилгээ хийлгэж байгаа болон зорилтот бүлгийн 100 өрхөд 3 сарын турш ариун цэврийн багц олгох ажлын хүрээнд доор дурдсан бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэх аж ахуй нэгж, байгуул...

Үргэлжүүлж унших

Монголын улаан загалмай нийгэмлэг, Глобаль сангийн дэмжлэгтэй Cүрьеэгийн эмийн эмчилгээ хийлгэж байгаа болон зорилтот бүлгийн 450 өрхөд 3 сарын турш хүнсний багц олгох ажлын хүрээнд доор дурдсан бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэх аж ахуй нэгж, байгууллагыг ...

Үргэлжүүлж унших

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Монголын улаан загалмайн нийгэмлэгийн хамтын ажиллагааны хүрээнд Батсүмбэр сумын Ахмад настны үндэсний төвд нийгэм сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэх сургалт зохион байгууллаа. Сургалтаар Ахмад настны үндэсний төвийн а...

Үргэлжүүлж унших

Монголын улаан загалмай нийгэмлэг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны санхүүжилтээр эмзэг бүлгийн иргэдэд хүнсний багцын тусламж үзүүлэх тул доор дурдсан бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэх аж ахуй нэгж, байгууллагыг битүүмжилсэн үнийн санал ирүүлэхийг урь...

Үргэлжүүлж унших

Монголын Улаан Загалмай Нийгэмлэг нь Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны санхүүжилтээр дараах зүйлсийг нийлүүлэх үнийн саналаа ирүүлэхийг урьж байна. Хүсэлт хүлээн авах хугацаа: 2022 оны 04 сарын 14-ний 14:00 цагт багтаан ирүүлнэ үү. 4.Та үнийн с...

Үргэлжүүлж унших

Олон Улсын Улаан Загалмайн Хорооны санхүүжилттэй “Хүүхэд, залуучууд, эмэгтэйчүүдийг хүчирхийллээc урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах” төсөл хэрэгжүүлсэн Дунд шатны хороодын ажилтнуудын туршлага солилцох сургалт боллоо. Сургалтыг Монгол...

Үргэлжүүлж унших