Үнийн санал ирүүлэх урилга

Нийтэлсэн өдөр: 2023.03.08, лхагва


Монголын улаан загалмай нийгэмлэгээс доор дурдсан бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэх аж ахуй нэгж, байгууллагыг үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

 

Ерөнхий тавигдах шаардлага:


Үнийн санал ирүүлэх албан байгууллагууд дор дурдсан баримтыг бүрдүүлэн, Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн дор дурдсан хаягаар ирүүлнэ.

Бичиг баримтын жагсаалт:

 1. Компанийн танилцуулга
 2. Компанийн гэрчилгээний нотариатаар батлуулсан хуулбар
 3. Компанийн нэр хаяг, холбогдох албан тушаалтны холбоо барих утас, и-мэйл хаяг
 4. Албан бичиг бүхий үнийн санал /Нийлүүлэх хугацааг дурдах/

Үнийн саналыг хүлээн авах сүүлийн хугацаа: 2022 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн 12 цаг 00 минут.

Битүүмжилсэн баримтыг хүлээн авах хаяг:                                                      

 1. Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн төв байр-401 тоот.
 2. Холбоо барих утасны дугаар: (+976)-77770508, 89980173
 3. Үнийн санал хүлээн авах и-мэйл: selenge.b@redcross.mn

Үнийн санал ирүүлэх албан байгууллагууд дор дурдсан баримтыг бүрдүүлэн, Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн дор дурдсан хаягаар ирүүлнэ.

Бичиг баримтын жагсаалт:

1.    Компанийн танилцуулга

2.    Компанийн гэрчилгээний нотариатаар батлуулсан хуулбар

3.    Компанийн нэр хаяг, холбогдох албан тушаалтны холбоо барих утас, и-мэйл хаяг

4.    Албан бичиг бүхий үнийн санал /Нийлүүлэх хугацааг дурдах/

Үнийн саналыг хүлээн авах сүүлийн хугацаа: 2023 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн 12 цаг 00 минут.

Битүүмжилсэн баримтыг хүлээн авах хаяг:                                                      

-       Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн төв байр-401 тоот.

-       Холбоо барих утасны дугаар: (+976)-77770508, 89980173

-       Үнийн санал хүлээн авах и-мэйл: selenge.b@redcross.mn


Үнийн санал ирүүлэх албан байгууллагууд дор дурдсан баримтыг бүрдүүлэн, Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн дор дурдсан хаягаар ирүүлнэ.

Бичиг баримтын жагсаалт:

1.    Компанийн танилцуулга

2.    Компанийн гэрчилгээний нотариатаар батлуулсан хуулбар

3.    Компанийн нэр хаяг, холбогдох албан тушаалтны холбоо барих утас, и-мэйл хаяг

4.    Албан бичиг бүхий үнийн санал /Нийлүүлэх хугацааг дурдах/

Үнийн саналыг хүлээн авах сүүлийн хугацаа: 2022 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн 12 цаг 00 минут.

Битүүмжилсэн баримтыг хүлээн авах хаяг:                                                      

-       Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн төв байр-401 тоот.

-       Холбоо барих утасны дугаар: (+976)-77770508, 89980173

-       Үнийн санал хүлээн авах и-мэйл: selenge.b@redcross.mnҮнийн санал ирүүлэх албан байгууллагууд дор дурдсан баримтыг бүрдүүлэн, Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн дор дурдсан хаягаар ирүүлнэ.

Бичиг баримтын жагсаалт:

 1. Компанийн танилцуулга
 2. Компанийн гэрчилгээний нотариатаар батлуулсан хуулбар
 3. Компанийн нэр хаяг, холбогдох албан тушаалтны холбоо барих утас, и-мэйл хаяг
 4. Албан бичиг бүхий үнийн санал /Нийлүүлэх хугацааг дурдах/

Үнийн саналыг хүлээн авах сүүлийн хугацаа: 2022 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн 12 цаг 00 минут.

Битүүмжилсэн баримтыг хүлээн авах хаяг:                                                      

 1. Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн төв байр-401 тоот.
 2. Холбоо барих утасны дугаар: (+976)-77770508, 89980173
 3. Үнийн санал хүлээн авах и-мэйл: selenge.b@redcross.mnҮнийн санал ирүүлэх албан байгууллагууд дор дурдсан баримтыг бүрдүүлэн, Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн дор дурдсан хаягаар ирүүлнэ.

  Бичиг баримтын жагсаалт:

  1.    Компанийн танилцуулга

  2.    Компанийн гэрчилгээний нотариатаар батлуулсан хуулбар

  3.    Компанийн нэр хаяг, холбогдох албан тушаалтны холбоо барих утас, и-мэйл хаяг

  4.    Албан бичиг бүхий үнийн санал /Нийлүүлэх хугацааг дурдах/

  Үнийн саналыг хүлээн авах сүүлийн хугацаа: 2022 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн 12 цаг 00 минут.

  Битүүмжилсэн баримтыг хүлээн авах хаяг:                                                      

  -       Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн төв байр-401 тоот.

  -       Холбоо барих утасны дугаар: (+976)-77770508, 89980173

  -       Үнийн санал хүлээн авах и-мэйл: selenge.b@redcross.mn