НОМИН ХОЛДИНГ ХХК-ний ажилчид анхны тусламжийн сургалтанд хамрагдлаа

Нийтэлсэн өдөр: 2000.01.01, бямба

Монголын Улаан Загалмай Нийгэмлэг нь байгууллага, хувь хүмүүст зориулан анхны тусламжийн төлбөртэй сургалтыг зохион байгуулдаг. 2017 оны 01-р сарын 09-10-ний өдрүүдэд НОМИН ХОЛДИНГ ХХК-ний 24 ажилтан МУЗН-ийн анхны тусламжийн сургалтанд хамрагдлаа.