2016.07.05-ны өдөр төлбөртэй анхны тусламжийн сургалт зохион байгуулагдлаа.