Мэдээ

МУЗН-ийг ирэх дөрвөн жил удирдан чиглүүлэх шинээр батлагдсан Удирдах зөвлөлийн анхдугаар хуралдаан 9 дүгээр сарын 5-ны өдөр боллоо.Тус хуралдаанаар МУЗН-ийн Удирдах зөвлөл болон Дүрмийн хороо, Санхүүгийн хорооны гишүүд нийгэмлэгийн эрхзүйн байдлын ту...

Үргэлжүүлж унших

Монголын улаан загалмай нийгэмлэг нь Японы улаан загалмай нийгэмлэгтэй хамтран хүмүүнлэгийн тусламжийн үйл ажиллагааны хүрээнд доор дурдсан бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэх аж ахуй нэгж, байгууллагыг битүүмжилсэн үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.Үнийн сана...

Үргэлжүүлж унших

Монголын улаан загалмай нийгэмлэг нь хүмүүнлэгийн тусламжийн үйл ажиллагааны хүрээнд доорх дурдсан бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэх аж ахуй нэгж, байгууллагыг битүүмжилсэн үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.Битүүмжилсэн үнийн саналд дараахь бичиг баримтыг ха...

Үргэлжүүлж унших

Монголын улаан загалмай нийгэмлэг нь Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамтай хамтран Азийн хөгжлийн банкны “Цар тахлын үед хариу арга хэмжээ авах нийгмийн хамгааллын төсөл 2“-ын дэмжлэгтэйгээр “Төгсөлтийн аргачлал туршилтын хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж байн...

Үргэлжүүлж унших

Монголын улаан загалмай нийгэмлэгээс доорх бараа, бүтээгдэхүүн нийлүүлэх аж ахуйн нэгж байгууллагыг үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна. Үнийн санал ирүүлэхдээ доор дурдсан ерөнхий тавигдах шаардлагын дагуу материалаа ирүүлнэ үү.Ерөнхий тавигдах шаардл...

Үргэлжүүлж унших

Монголын улаан загалмай нийгэмлэг, Олон улсын Улаан загалмай, Улаан хавирган сар нийгэмлэгүүдийн холбооны дэмжлэгтэй “Олон нийттэй харилцах, ил тод байдлыг хангах аргачлал” төслийн хүрээнд “Олон нийттэй харилцах, ил тод байдыг хангахад сайн дурын и...

Үргэлжүүлж унших