Мэдээ

Монголын улаан загалмай нийгэмлэг нь эрх бүхий аж ахуйн нэгжүүдийг техник хэрэгсэл нийлүүлэх битүүмжилсэн үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна. Нийлүүүлэх төхөөрөмжүүдийн тоо ширхэг, үзүүлэлтийг нь доорхи хүснэгтээс үзнэ үү.Битүүмжилсэн үнийн саналд дар...

Үргэлжүүлж унших

Монголын улаан загалмай нийгэмлэг, Австралийн улаан загалмай нийгэмлэгийн дэмжлэгтэй хэрэгжүүлж буй “Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн бодлого, журамд Хамгаалал, жендэр, оролцооны асуудлыг тусгах нь” төслийн хүрээнд “Хамгаалал, жендэр, оролцооны ч...

Үргэлжүүлж унших

Монголын улаан загалмай нийгэмлэгээс доор дурдсан бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэх аж ахуй нэгж, байгууллагыг үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна. Ерөнхий тавигдах шаардлага: Үнийн санал ирүүлэх албан байгууллагууд дор дурдсан баримтыг бүрдүүлэн, Монг...

Үргэлжүүлж унших

Улаан загалмай Олон улсын хүмүүнлэгийн эрх зүйн шүүхийн мэтгэлцээний тэмцээн нь 10 дугаар сарын 14-ний өдрөөс 12 дугаар сарын 3-ны өдрийн хооронд зохион байгуулагдана. Та бүхнийг шүүхийн мэтгэлцээний тэмцээнд оролцохыг урьж байна.Зорилго:Олон улсын х...

Үргэлжүүлж унших

Монголын улаан загалмай нийгэмлэг нь Олон улсын Улаан загалмай, Улаан хавирган сар нийгэмлэгүүдийн холбоотой хамтран Америкийн Нэгдсэн Улсын Олон Улсын Хөгжлийн Агентлагийн дэмжлэгээр “Олон нийттэй харилцах, ил тод байдал ба дархлаажуулалт” төслийг х...

Үргэлжүүлж унших