Лхагвасүрэнгийн Эрдэнэчимэг

Нийтэлсэн өдөр: 2000.01.01, бямба

Албан тушаал:

БНСУ-ын нээлттэй эмч нарын нийгэмлэгийн Монгол дахь төлөөлөгч

 

Ажил үүргийн чиглэл:

Эмзэг бүлгийн иргэдэд эрүүл мэндийн үнэ төлбөргүй оношлогоо хийх, үйлчилгээ үзүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх;

Улаан загалмайн ажилтнуудыг БНСУ-ын хүмүүнлэгийн байгууллагад туршлага судлуулах.