Олон улсын Найрамдал хүүхдийн цогцолбор ын ажиллагааны хүрээнд эмчийн үзлэгийн өрөө, багшийн хөгжлийн танхим зэргийг  тохижуулж өглөө 

Нийтэлсэн өдөр: 2024.03.25, даваа
Монголын улаан загалмайн нийгэмлэг хүүхдийн хөгжил, оролцоог дэмжих чиглэлээр Олон улсын Найрамдал хүүхдийн цогцолбор хамтран ажилладаг билээ.
Энэхүү хамтын ажиллагааны хүрээнд Олон улсын Найрамдал хүүхдийн цогцолбор ын ажиллагааны хүрээнд эмчийн үзлэгийн өрөө, багшийн хөгжлийн танхим зэргийн тохижуулж өгсөн юм.
Амрагч хүүхдүүдийг ая тухтай орчинд эмнэлэгийн анхан шатны тусламж, үзлэг, зөвлөгөө өгөх, бүлгийн удирдагчдын өөрийгөө хөгжүүлэх чиглэлээр энэхүү өрөөг ашиглах аж.