Битүүмжилсэн үнийн санал ирүүлэх урилга

Нийтэлсэн өдөр: 2024.01.07, ням


Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн хэрэгжүүлж буй төслийн хүрээнд 1 жилийн хугацаанд сургалт, семинар зохион байгуулах сургалтын төв, амралтын газар, аж ахуйн нэгж байгууллага доор дурдсан тавигдах шаардлагын дагуу битүүмжилсэн үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна. 

Үнийн санал ирүүлэх албан байгууллагууд дараах баримтыг бүрдүүлэн, Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн дор дурдсан хаягаар ирүүлнэ.

Бичиг баримтын жагсаалт:

 1. Компанийн танилцуулга.
 2. Компанийн гэрчилгээний нотариатаар батлуулсан хуулбар.
 3. Компанийн нэр хаяг, холбогдох албан тушаалтны холбоо барих утас, и-мэйл хаяг.
 4. Үйлчилгээний нөхцөл, үнийн тариф.
 5. Албан бичиг бүхий үнийн санал.
 6. Ижил төстэй үйл ажиллагаа зохион байгуулж байсан гэрээний хуулбар

Үнийн саналыг хүлээн авах сүүлийн хугацаа: 2024 оны 1 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 12 цаг 00 минут.

Битүүмжилсэн баримтыг хүлээн авах хаяг:                                                      

 1. Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн төв байр-300 тоот.
 2. Холбоо барих утасны дугаар: (+976)-77770508,

Үнийн санал ирүүлэх албан байгууллагууд дараах баримтыг бүрдүүлэн, Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн дор дурдсан хаягаар ирүүлнэ.

Бичиг баримтын жагсаалт:

1.    Компанийн танилцуулга.

2.    Компанийн гэрчилгээний нотариатаар батлуулсан хуулбар.

3.    Компанийн нэр хаяг, холбогдох албан тушаалтны холбоо барих утас, и-мэйл хаяг.

4.    Үйлчилгээний нөхцөл, үнийн тариф.

5.    Албан бичиг бүхий үнийн санал.

6.    Ижил төстэй үйл ажиллагаа зохион байгуулж байсан гэрээний хуулбар

Үнийн саналыг хүлээн авах сүүлийн хугацаа: 2024 оны 1 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 12 цаг 00 минут.

Битүүмжилсэн баримтыг хүлээн авах хаяг:                                                      

-       Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн төв байр-300 тоот.

-       Холбоо барих утасны дугаар: (+976)-77770508

Үнийн санал ирүүлэх албан байгууллагууд дараах баримтыг бүрдүүлэн, Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн дор дурдсан хаягаар ирүүлнэ.

Бичиг баримтын жагсаалт:

 1. Компанийн танилцуулга.
 2. Компанийн гэрчилгээний нотариатаар батлуулсан хуулбар.
 3. Компанийн нэр хаяг, холбогдох албан тушаалтны холбоо барих утас, и-мэйл хаяг.
 4. Үйлчилгээний нөхцөл, үнийн тариф.
 5. Албан бичиг бүхий үнийн санал.
 6. Ижил төстэй үйл ажиллагаа зохион байгуулж байсан гэрээний хуулбар

Үнийн саналыг хүлээн авах сүүлийн хугацаа: 2024 оны 1 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 12 цаг 00 минут.

Битүүмжилсэн баримтыг хүлээн авах хаяг:                                                      

 1. Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн төв байр-300 тоот.
 2. Холбоо барих утасны дугаар: (+976)-77770508,

 

 Үнийн санал ирүүлэх албан байгууллагууд дараах баримтыг бүрдүүлэн, Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн дор дурдсан хаягаар ирүүлнэ.

Бичиг баримтын жагсаалт:

1.    Компанийн танилцуулга.

2.    Компанийн гэрчилгээний нотариатаар батлуулсан хуулбар.

3.    Компанийн нэр хаяг, холбогдох албан тушаалтны холбоо барих утас, и-мэйл хаяг.

4.    Үйлчилгээний нөхцөл, үнийн тариф.

5.    Албан бичиг бүхий үнийн санал.

6.    Ижил төстэй үйл ажиллагаа зохион байгуулж байсан гэрээний хуулбар

Үнийн саналыг хүлээн авах сүүлийн хугацаа: 2024 оны 1 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 12 цаг 00 минут.

Битүүмжилсэн баримтыг хүлээн авах хаяг:                                                      

-       Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн төв байр-300 тоот.

-       Холбоо барих утасны дугаар: (+976)-77770508,