Үнийн санал ирүүлэх урилга

Нийтэлсэн өдөр: 2023.03.13, даваа


Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн хэрэгжүүлж буй төслийн хүрээнд 1 жилийн жилийн хугацаанд сургалт, семинар зохион байгуулах сургалтын төв, амралтын газар, аж ахуйн нэгж байгууллага доор дурдсан шаардлагын дагуу үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

 

Ерөнхий тавигдах шаардлага:


Үнийн санал ирүүлэх албан байгууллагууд дараах баримтыг бүрдүүлэн, Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн дор дурдсан хаягаар ирүүлнэ.
Бичиг баримтын жагсаалт:
1. Компанийн танилцуулга.
2. Компанийн гэрчилгээний нотариатаар батлуулсан хуулбар.
3. Компанийн нэр хаяг, холбогдох албан тушаалтны холбоо барих утас, и-мэйл хаяг.
4. Үйлчилгээний нөхцөл, үнийн тариф. 
5. Албан бичиг бүхий үнийн санал.
Үнийн саналыг хүлээн авах сүүлийн хугацаа: 2023 оны 03 дугаар сарын -22-ны өдрийн 12 цаг 00 минут. 
Битүүмжилсэн баримтыг хүлээн авах хаяг:
- Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн төв байр-401 тоот.
- Холбоо барих утасны дугаар: (+976)-77770508, 89980173 
- Үнийн санал хүлээн авах и-мэйл: selenge.b@redcross.mn   

Үнийн санал ирүүлэх албан байгууллагууд дараах баримтыг бүрдүүлэн, Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн дор дурдсан хаягаар ирүүлнэ.

Бичиг баримтын жагсаалт:

 1. Компанийн танилцуулга.
 2. Компанийн гэрчилгээний нотариатаар батлуулсан хуулбар.
 3. Компанийн нэр хаяг, холбогдох албан тушаалтны холбоо барих утас, и-мэйл хаяг.
 4. Үйлчилгээний нөхцөл, үнийн тариф.
 5. Албан бичиг бүхий үнийн санал.

Үнийн саналыг хүлээн авах сүүлийн хугацаа: 2023 оны 03 дугаар сарын -22-ны өдрийн 12 цаг 00 минут.

Битүүмжилсэн баримтыг хүлээн авах хаяг:                                                      

 1. Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн төв байр-401 тоот.
 2. Холбоо барих утасны дугаар: (+976)-77770508, 89980173
 3. Үнийн санал хүлээн авах и-мэйл: selenge.b@redcross.mn

 

Үнийн санал ирүүлэх албан байгууллагууд дараах баримтыг бүрдүүлэн, Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн дор дурдсан хаягаар ирүүлнэ.

Бичиг баримтын жагсаалт:

1.    Компанийн танилцуулга.

2.    Компанийн гэрчилгээний нотариатаар батлуулсан хуулбар.

3.    Компанийн нэр хаяг, холбогдох албан тушаалтны холбоо барих утас, и-мэйл хаяг.

4.    Үйлчилгээний нөхцөл, үнийн тариф.

5.    Албан бичиг бүхий үнийн санал.

Үнийн саналыг хүлээн авах сүүлийн хугацаа: 2023 оны 03 дугаар сарын -22-ны өдрийн 12 цаг 00 минут.

Битүүмжилсэн баримтыг хүлээн авах хаяг:                                                      

-       Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн төв байр-401 тоот.

-       Холбоо барих утасны дугаар: (+976)-77770508, 89980173

-       Үнийн санал хүлээн авах и-мэйл: selenge.b@redcross.mn   

 Үнийн санал ирүүлэх албан байгууллагууд дараах баримтыг бүрдүүлэн, Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн дор дурдсан хаягаар ирүүлнэ.

Бичиг баримтын жагсаалт:

 1. Компанийн танилцуулга.
 2. Компанийн гэрчилгээний нотариатаар батлуулсан хуулбар.
 3. Компанийн нэр хаяг, холбогдох албан тушаалтны холбоо барих утас, и-мэйл хаяг.
 4. Үйлчилгээний нөхцөл, үнийн тариф.
 5. Албан бичиг бүхий үнийн санал.

Үнийн саналыг хүлээн авах сүүлийн хугацаа: 2023 оны 03 дугаар сарын -22-ны өдрийн 12 цаг 00 минут.

Битүүмжилсэн баримтыг хүлээн авах хаяг:                                                      

 1. Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн төв байр-401 тоот.
 2. Холбоо барих утасны дугаар: (+976)-77770508, 89980173
 3. Үнийн санал хүлээн авах и-мэйл: selenge.b@redcross.mn

 Үнийн санал ирүүлэх албан байгууллагууд дараах баримтыг бүрдүүлэн, Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн дор дурдсан хаягаар ирүүлнэ.

Бичиг баримтын жагсаалт:

1.    Компанийн танилцуулга.

2.    Компанийн гэрчилгээний нотариатаар батлуулсан хуулбар.

3.    Компанийн нэр хаяг, холбогдох албан тушаалтны холбоо барих утас, и-мэйл хаяг.

4.    Үйлчилгээний нөхцөл, үнийн тариф.

5.    Албан бичиг бүхий үнийн санал.

Үнийн саналыг хүлээн авах сүүлийн хугацаа: 2023 оны 03 дугаар сарын -22-ны өдрийн 12 цаг 00 минут.

Битүүмжилсэн баримтыг хүлээн авах хаяг:                                                      

-       Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн төв байр-401 тоот.

-       Холбоо барих утасны дугаар: (+976)-77770508, 89980173

-       Үнийн санал хүлээн авах и-мэйл: selenge.b@redcross.mn