Битүүмжилсэн үнийн санал ирүүлэх урилга

Нийтэлсэн өдөр: 2022.12.14, лхагва

Монголын улаан загалмай нийгэмлэг нь Олон улсын улаан загалмай, улаан хавирган сар нийгэмлэгүүдийн холбооны санхүүжилтээр Короновирусын цар тахлын нөлөөгөөр ажил, орлогогүй  болсон,  эрхэлж буй бизнес, үйл ажиллагаа нь тасалдсан зорилтот бүлгийн иргэд, бүлгийн үйл ажиллагааг тогтвортой явуулах, орлогын эх үүсвэрийн төрлийг нэмэгдүүлэх, хүчин чадлыг бэхжүүлэх, бие даасан тогтвортой үйл ажиллагаа явуулахад шаардлагатай хөрөнгө босгоход нь зориулж бизнес төсөл болон төслийн санал боловсруулах ур чадвар олгох сургалтыг жижиг бизнес эрхлэгчдэд зохион байгуулсан.  Сургалтад оролцсон жижиг бизнес эрхлэгчдээс ирүүлсэн төслөөс сонгон шалгаруулж, техник төхөөрөмжийг нь худалдан авах тул нийлүүлэх аж ахуйн нэгж,  төрийн бус байгууллагыг сонгон шалгаруулна.

Иймээс дараах чиглэлээр техник, тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэх 2-с дээш жилийн туршлагатай  аж ахуйн нэгж, төрийн бус байгууллагыг үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна. Үнийн санал ирүүлэх албан байгууллагууд дор дурдсан баримтыг бүрдүүлэн, Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн дор дурдсан хаягаар ирүүлнэ.
Бичиг баримтын жагсаалт:
1. Байгууллагын нэр хаяг, холбогдох албан тушаалтны холбоо барих утас, и-мэйл хаяг
2. Албан бичиг бүхий үнийн санал 
3. Байгууллагын танилцуулга, тоног, төхөөрөмж нийлүүлэх эрх болон холбогдох бичиг баримтын хуулбар
Үнийн саналыг хүлээн авах сүүлийн хугацаа: 2022 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн 12 цаг 00 минут 
Хариуцсан ажилтантай холбоо барих: Монголын Улаан Загалмай Нийгэмлэгийн төв байр. 205 тоот Сүхбаатар дүүргийн 1-р хороо, Улаанбаатар хот. Утас (+976)-77770508

Үнийн санал ирүүлэх албан байгууллагууд дор дурдсан баримтыг бүрдүүлэн, Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн дор дурдсан хаягаар ирүүлнэ.

Бичиг баримтын жагсаалт:

  1. Байгууллагын нэр хаяг, холбогдох албан тушаалтны холбоо барих утас, и-мэйл хаяг
  2. Албан бичиг бүхий үнийн санал
  3. Байгууллагын танилцуулга, тоног, төхөөрөмж нийлүүлэх эрх болон холбогдох бичиг баримтын хуулбар

 

 

Үнийн саналыг хүлээн авах сүүлийн хугацаа: 2022 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн 12 цаг 00 минут

Хариуцсан ажилтантай холбоо барих: Монголын Улаан Загалмай Нийгэмлэгийн төв байр. 205 тоот Сүхбаатар дүүргийн 1-р хороо, Улаанбаатар хот. Утас (+976)-77770508Үнийн санал ирүүлэх албан байгууллагууд дор дурдсан баримтыг бүрдүүлэн, Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн дор дурдсан хаягаар ирүүлнэ.

Бичиг баримтын жагсаалт:

1.    Байгууллагын нэр хаяг, холбогдох албан тушаалтны холбоо барих утас, и-мэйл хаяг

2.    Албан бичиг бүхий үнийн санал

3.    Байгууллагын танилцуулга, тоног, төхөөрөмж нийлүүлэх эрх болон холбогдох бичиг баримтын хуулбар

 

 

Үнийн саналыг хүлээн авах сүүлийн хугацаа: 2022 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн 12 цаг 00 минут

Хариуцсан ажилтантай холбоо барих: Монголын Улаан Загалмай Нийгэмлэгийн төв байр. 205 тоот Сүхбаатар дүүргийн 1-р хороо, Улаанбаатар хот. Утас (+976)-77770508