Битүүмжилсэн үнийн санал ирүүлэх урилга

Нийтэлсэн өдөр: 2022.11.06, ням

Солонгосын улаан загалмайн дэмжлэгтэй “ЕБС, цэцэрлэгийн сурагчдад эрүүл ахуйн хамгаалалтын багц” төслийн хүрээнд халдвар хамгааллын хэрэгсэл, гар ариутгал, ариутгалын бодис олгох ажлын хүрээнд доор дурдсан бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэх аж ахуй нэгж, байгууллагыг битүүмжилсэн үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.
Битүүмжилсэн үнийн санал ирүүлэх албан байгууллагууд дор дурдсан баримтыг бүрдүүлэн, Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн дор дурдсан хаягаар ирүүлнэ.

Бичиг баримтын жагсаалт:
1. Компанийн танилцуулга 
2. Бүтээгдэхүүний танилцуулга – шинжилгээний бичиг, сертификат
3. Компанийн гэрчилгээний нотариатаар батлуулсан хуулбар
4. Компанийн нэр хаяг, холбогдох албан тушаалтны холбоо барих утас, и-мэйл хаяг
5. Албан бичиг бүхий битүүмжилсэн үнийн санал /Нийлүүлэх хугацаа, тээвэрлэлтийн нөхцөлийг дурдах/
6. Бүтээгдэхүүний дээж 
Битүүмжилсэн үнийн саналыг хүлээн авах сүүлийн хугацаа: 2022 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 12 цаг 00 минут 
Битүүмжилсэн баримтыг хүлээн авах хаяг: Монголын Улаан Загалмай Нийгэмлэгийн төв байр – 205 тоот, утас 7777-0508

Солонгосын улаан загалмайн дэмжлэгтэй “ЕБС, цэцэрлэгийн сурагчдад эрүүл ахуйн хамгаалалтын багц” төслийн хүрээнд халдвар хамгааллын хэрэгсэл, гар ариутгал, ариутгалын бодис олгох ажлын хүрээнд доор дурдсан бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэх аж ахуй нэгж, байгууллагыг битүүмжилсэн үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Битүүмжилсэн үнийн санал ирүүлэх албан байгууллагууд дор дурдсан баримтыг бүрдүүлэн, Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн дор дурдсан хаягаар ирүүлнэ.

Бичиг баримтын жагсаалт:

  1. Компанийн танилцуулга
  2. Бүтээгдэхүүний танилцуулга – шинжилгээний бичиг, сертификат
  3. Компанийн гэрчилгээний нотариатаар батлуулсан хуулбар
  4. Компанийн нэр хаяг, холбогдох албан тушаалтны холбоо барих утас, и-мэйл хаяг
  5. Албан бичиг бүхий битүүмжилсэн үнийн санал /Нийлүүлэх хугацаа, тээвэрлэлтийн нөхцөлийг дурдах/
  6. Бүтээгдэхүүний дээж

Битүүмжилсэн үнийн саналыг хүлээн авах сүүлийн хугацаа: 2022 оны 11 дүгээр сарын 21ий өдрийн 12 цаг 00 минут

Битүүмжилсэн баримтыг хүлээн авах хаяг: Монголын Улаан Загалмай Нийгэмлэгийн төв байр – 205 тоот, утас 7777-0508Солонгосын улаан загалмайн дэмжлэгтэй “ЕБС, цэцэрлэгийн сурагчдад эрүүл ахуйн хамгаалалтын багц” төслийн хүрээнд халдвар хамгааллын хэрэгсэл, гар ариутгал, ариутгалын бодис олгох ажлын хүрээнд доор дурдсан бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэх аж ахуй нэгж, байгууллагыг битүүмжилсэн үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Битүүмжилсэн үнийн санал ирүүлэх албан байгууллагууд дор дурдсан баримтыг бүрдүүлэн, Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн дор дурдсан хаягаар ирүүлнэ.

Бичиг баримтын жагсаалт:

1.    Компанийн танилцуулга

2.    Бүтээгдэхүүний танилцуулга – шинжилгээний бичиг, сертификат

3.    Компанийн гэрчилгээний нотариатаар батлуулсан хуулбар

4.    Компанийн нэр хаяг, холбогдох албан тушаалтны холбоо барих утас, и-мэйл хаяг

5.    Албан бичиг бүхий битүүмжилсэн үнийн санал /Нийлүүлэх хугацаа, тээвэрлэлтийн нөхцөлийг дурдах/

6.    Бүтээгдэхүүний дээж

Битүүмжилсэн үнийн саналыг хүлээн авах сүүлийн хугацаа: 2022 оны 11 дүгээр сарын 21ий өдрийн 12 цаг 00 минут

Битүүмжилсэн баримтыг хүлээн авах хаяг: Монголын Улаан Загалмай Нийгэмлэгийн төв байр – 205 тоот, утас 7777-0508