Битүүмжилсэн үнийн санал ирүүлэх урилга

Нийтэлсэн өдөр: 2022.09.12, даваа

БИТҮҮМЖИЛСЭН Үнийн санал ирүүлэхИЙГ УРЬЖ БАЙНА  

Монголын улаан загалмай нийгэмлэг, Азийн Хөгжлийн Банкны санхүүжилтээр, Хөдөлмөр, Нийгмийн Хамгааллын яамны захиалгаар дэмжлэгээр Цар тахлын үед хариу арга хэмжээ авах нийгмийн хамгааллын төсөл-2”-хүрээнд хэрэгжиж буй Төгсөлтийн аргачлалаар хэрэгжүүлэх төслийн “Халамжаас Хөдөлмөрт” чиглэсэн өрхийн амьжиргааг дэмжих, ядуурлаас гаргах төслийн нэгдсэн мэдээллийн веб сайт хийж гүйцэтгэх, аж ахуй нэгж, байгууллагыг битүүмжилсэн үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

 1. Ерөнхий мэдээлэл, тавигдах шаардлага:

Бүтээгдэхүүний нэр

Тавигдах шаардлага  

1

 Вэб сайт

 • Хурдан шуурхай ажиллагаатай байх;
 • Бүх платформ дээр дизайн хөрвөдөг байх /responsive веб сайт/;
 • Нууцлал, хамгаалалт сайн байх;
 • Хэрэглэгч ашиглахад ойлгомжтой байдлаар дизайныг загварчилсан байх /user friendly/;

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ажлын даалгавар

 

Өрхийн мэдээлэл цуглуулагчийн эрх /coach/:

 • Чадавхжуулах сургалтад суусан өрхийн мэдээллийг оруулдаг;
 • Хяналтын асуултыг 2 сар тутамд өрхөөс авдаг;
 • Өрх бүрийн явцийн мэдээллийг графикаар болон хүснэгтээр хардаг байх;
 • Айлчлалын мэдээллийг өрх бүр дээр нэмж оруулдаг;
 • Бизнесийн үйл ажиллагааны мэдээллийг өрх бүрт нэмж оруулдаг;
 • Өрхийн авсан тусламжийн мэдээллийг нэмж оруулдаг;
 • Хөрөнгийн жагсаалтыг нэмдэг, хардаг байх;
 • Хадгаламж
 • Хадгаламжийн group үүсгэдэг /Өөрийн харьяалагдсан өрх дотроо/
 • Хадгаламжийн орлого, зарлагыг бүртгэдэг, хянадаг.

Дунд шатны хорооны эрх /sub-admin/:

 • 3 дүүрэг тус тусын оруулсан өрхийн мэдээллийг хардаг;
 • Дүүрэг бүр тус тусын тайлангийн мэдээллийг хардаг;
 • Айлчлалын бүртгэлийг хардаг;
 • Өрхийн бизнесийн үйл ажиллагааны мэдээллийг хардаг;
 • Өрх бүрийн авсан тусламжийг мэдээллийг хардаг;
 • Өрхийн хөрөнгийн жагсаалтын мэдээллийг нэмдэг;
 • Өрхийн хадгаламжийн мэдээллийг хардаг.

Admin:

 • Өрхийн мэдээллийг хянадаг, шалгадаг;
 • Хяналтын асуултын мэдээллийг хянадаг, шалгадаг;
 • Өрхийн тайлангийн мэдээллийг хүснэгтээр, графикаар хянадаг, шалгадаг;
 • Өрхийн сургалтын мэдээллийг хянадаг, шалгадаг.
 • Өрхийн айчлалын мэдээллийг хянадаг, шалгадаг;
 • Оруулсан өрхийн бизнесийн үйл ажиллагааны бүртгэлийг хянадаг, шалгадаг;
 • Өрхийн авсан тусламжийн мэдээллийг хянадаг, шалгадаг;
 • Өрхийн хөрөнгийн оруулсан бүх мэдээллийг хянадаг, шалгадаг;
 • Өрхийн хадгаламжийн мэдээллийг хянадаг, шалгадаг.

Бүтээгдэхүүний нэр

Тавигдах шаардлага  

1

 Вэб сайт

·         Хурдан шуурхай ажиллагаатай байх;

·         Бүх платформ дээр дизайн хөрвөдөг байх /responsive веб сайт/;

·         Нууцлал, хамгаалалт сайн байх;

·         Хэрэглэгч ашиглахад ойлгомжтой байдлаар дизайныг загварчилсан байх /user friendly/;

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ажлын даалгавар

 

Өрхийн мэдээлэл цуглуулагчийн эрх /coach/:

·         Чадавхжуулах сургалтад суусан өрхийн мэдээллийг оруулдаг;

·         Хяналтын асуултыг 2 сар тутамд өрхөөс авдаг;

·         Өрх бүрийн явцийн мэдээллийг графикаар болон хүснэгтээр хардаг байх;

·         Айлчлалын мэдээллийг өрх бүр дээр нэмж оруулдаг;

·         Бизнесийн үйл ажиллагааны мэдээллийг өрх бүрт нэмж оруулдаг;

·         Өрхийн авсан тусламжийн мэдээллийг нэмж оруулдаг;

·         Хөрөнгийн жагсаалтыг нэмдэг, хардаг байх;

·         Хадгаламж

o   Хадгаламжийн group үүсгэдэг /Өөрийн харьяалагдсан өрх дотроо/

o   Хадгаламжийн орлого, зарлагыг бүртгэдэг, хянадаг.

Дунд шатны хорооны эрх /sub-admin/:

·         3 дүүрэг тус тусын оруулсан өрхийн мэдээллийг хардаг;

·         Дүүрэг бүр тус тусын тайлангийн мэдээллийг хардаг;

·         Айлчлалын бүртгэлийг хардаг;

·         Өрхийн бизнесийн үйл ажиллагааны мэдээллийг хардаг;

·         Өрх бүрийн авсан тусламжийг мэдээллийг хардаг;

·         Өрхийн хөрөнгийн жагсаалтын мэдээллийг нэмдэг;

·         Өрхийн хадгаламжийн мэдээллийг хардаг.

Admin:

·         Өрхийн мэдээллийг хянадаг, шалгадаг;

·         Хяналтын асуултын мэдээллийг хянадаг, шалгадаг;

·         Өрхийн тайлангийн мэдээллийг хүснэгтээр, графикаар хянадаг, шалгадаг;

·         Өрхийн сургалтын мэдээллийг хянадаг, шалгадаг.

·         Өрхийн айчлалын мэдээллийг хянадаг, шалгадаг;

·         Оруулсан өрхийн бизнесийн үйл ажиллагааны бүртгэлийг хянадаг, шалгадаг;

·         Өрхийн авсан тусламжийн мэдээллийг хянадаг, шалгадаг;

·         Өрхийн хөрөнгийн оруулсан бүх мэдээллийг хянадаг, шалгадаг;

·         Өрхийн хадгаламжийн мэдээллийг хянадаг, шалгадаг.

Үнийн санал ирүүлэх албан байгууллагууд дор дурдсан баримтыг бүрдүүлж, Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн хаягаар ирүүлнэ.

 1. Бичиг баримтын жагсаалт:
 1. Компанийн танилцуулга /Хийж байсан вэб сайт /холбоос/ мэдээлэл хавсаргах/;
 2. Компанийн гэрчилгээний нотариатаар батлуулсан хуулбар;
 3. Компанийн нэр хаяг, холбогдох албан тушаалтны холбоо барих утас, и-мэйл хаяг;
 4. Албан бичиг бүхий үнийн санал /гүйцэтгэж дуусах хугацаа/.
 1. Үнийн саналд дараах мэдээллийг тусгаж нэмэлт баримтуудын хамт ирүүлнэ үү:
 1. Үнийн санал нь танай байгууллагын албан бланк дээр тамга, тэмдэг бүхий байх;
 2. Ажил гүйцэтгэх хугацаа.
 1. Битүүмжилсэн баримтыг хүлээн авах сүүлийн хугацаа: 2022 оны 09 дугаар сарын 20-ны өдрийн 15 цаг 00 минут
 2. Хаяг: Монголын Улаан Загалмай Нийгэмлэгийн төв байр. 404 тоот.
 3. Холбоо барих: IT инженер Д.Нямсамбуу. nyamsambuu.d@redcross.mn

Утас: 88109375

Үнийн санал ирүүлэх албан байгууллагууд дор дурдсан баримтыг бүрдүүлж, Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн хаягаар ирүүлнэ.

1.      Бичиг баримтын жагсаалт:

1.      Компанийн танилцуулга /Хийж байсан вэб сайт /холбоос/ мэдээлэл хавсаргах/;

2.      Компанийн гэрчилгээний нотариатаар батлуулсан хуулбар;

3.      Компанийн нэр хаяг, холбогдох албан тушаалтны холбоо барих утас, и-мэйл хаяг;

4.      Албан бичиг бүхий үнийн санал /гүйцэтгэж дуусах хугацаа/.

2.      Үнийн саналд дараах мэдээллийг тусгаж нэмэлт баримтуудын хамт ирүүлнэ үү:

-       Үнийн санал нь танай байгууллагын албан бланк дээр тамга, тэмдэг бүхий байх;

-       Ажил гүйцэтгэх хугацаа.

3.      Битүүмжилсэн баримтыг хүлээн авах сүүлийн хугацаа: 2022 оны 09 дугаар сарын 20-ны өдрийн 15 цаг 00 минут

4.      Хаяг: Монголын Улаан Загалмай Нийгэмлэгийн төв байр. 404 тоот.

5.      Холбоо барих: IT инженер Д.Нямсамбуу. nyamsambuu.d@redcross.mn

Утас: 88109375Битүүмжилсэн баримтыг хүлээн авах сүүлийн хугацаа: 2022 оны 08 дугаар сарын 26-ны өдрийн 15 цаг 00 минутҮнийн санал ирүүлэх албан байгууллагууд дор дурдсан баримтыг бүрдүүлж, Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн хаягаар ирүүлнэ.