ҮНИЙН САНАЛ ИРҮҮЛЭХ ХҮСЭЛТ

Нийтэлсэн өдөр: 2022.04.04, даваа


Монголын Улаан Загалмай Нийгэмлэг нь Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны санхүүжилтээр дараах зүйлсийг нийлүүлэх үнийн саналаа ирүүлэхийг урьж байна.

Хүсэлт хүлээн авах хугацаа: 2022 оны 04 сарын 14-ний 14:00 цагт багтаан ирүүлнэ үү. 


4.Та үнийн саналдаа дараах мэдээллийг тусгаж, нэмэлт баримтуудын хамт ирүүлнэ үү.

  1. НӨАТ-ийг тусад нь харуулах.
  2. Үнийн санал нь танай байгууллагын албан бланк дээр тамга тэмдэг бүхий байх.
  3. Ажлын хэд хоногт нийлүүлэх боломжтойгоо бичих.

 

5. Шалгаруулах :

МУЗН-ийн Үнийн саналын комисс тоо ба чанарын шалгалт хийнэ. Сонголтын дүнг та бүхний емэйл, утсаар мэдэгдэнэ. Үнэ, чанар хангасан байгууллагатай худалдан авалтын гэрээ байгуулж ажиллана.

7. Тусгай шаардлага:

Шаардлага хангасан үнийн саналаа МУЗН-ийн байранд 205 тоот өрөөнд өөрийн биеэр авчирч өгөх, е-мэйлээр ирүүлж болно.  

8. Баталгаажуулалт:

 

ХОЛБОО БАРИХ ХАЯГ:

 

А.Мөнхтуул-99198411   munkhtuul.a@redcross.mn

Хаяг: Монголын Улаан Загалмай Нийгэмлэгийн төв байр. 205 тоот Сүхбаатар дүүргийн 1-р хороо, Улаанбаатар хот. Утас (+976)-77770508.

4.Та үнийн саналдаа дараах мэдээллийг тусгаж, нэмэлт баримтуудын хамт ирүүлнэ үү.

-       НӨАТ-ыг тусад нь харуулах. 

-       Үнийн санал нь танай байгууллагын албан бланк дээр тамга тэмдэг бүхий байх.

-       Ажлын хэд хоногт нийлүүлэх боломжтойгоо бичих.

5. Шалгаруулах :

МУЗН-ийн Үнийн саналын комисс тоо ба чанарын шалгалт хийнэ. Сонголтын дүнг та бүхний емэйл, утсаар мэдэгдэнэ. Үнэ, чанар хангасан байгууллагатай худалдан авалтын гэрээ байгуулж ажиллана.

7. Тусгай шаардлага:

Шаардлага хангасан үнийн саналаа МУЗН-ийн байранд 205 тоот өрөөнд өөрийн биеэр авчирч өгөх, е-мэйлээр ирүүлж болно.  

8. Баталгаажуулалт:

 

ХОЛБОО БАРИХ ХАЯГ:

 

А.Мөнхтуул-munkhtuul.a@redcross.mn

Хаяг: Монголын Улаан Загалмай Нийгэмлэгийн төв байр. 205 тоот Сүхбаатар дүүргийн 1-р хороо, Улаанбаатар хот. Утас (+976)-77770508. 

4.Та үнийн саналдаа дараах мэдээллийг тусгаж, нэмэлт баримтуудын хамт ирүүлнэ үү.

  1. НӨАТ-ийг тусад нь харуулах.
  2. Үнийн санал нь танай байгууллагын албан бланк дээр тамга тэмдэг бүхий байх.
  3. Ажлын хэд хоногт нийлүүлэх боломжтойгоо бичих.

 

5. Шалгаруулах :

МУЗН-ийн Үнийн саналын комисс тоо ба чанарын шалгалт хийнэ. Сонголтын дүнг та бүхний емэйл, утсаар мэдэгдэнэ. Үнэ, чанар хангасан байгууллагатай худалдан авалтын гэрээ байгуулж ажиллана.

7. Тусгай шаардлага:

Шаардлага хангасан үнийн саналаа МУЗН-ийн байранд 205 тоот өрөөнд өөрийн биеэр авчирч өгөх, е-мэйлээр ирүүлж болно.  

8. Баталгаажуулалт:

 

ХОЛБОО БАРИХ ХАЯГ:

 

А.Мөнхтуул-99198411   munkhtuul.a@redcross.mn

Хаяг: Монголын Улаан Загалмай Нийгэмлэгийн төв байр. 205 тоот Сүхбаатар дүүргийн 1-р хороо, Улаанбаатар хот. Утас (+976)-77770508.

4.Та үнийн саналдаа дараах мэдээллийг тусгаж, нэмэлт баримтуудын хамт ирүүлнэ үү.

-       НӨАТ-ийг тусад нь харуулах. 

-       Үнийн санал нь танай байгууллагын албан бланк дээр тамга тэмдэг бүхий байх.

-       Ажлын хэд хоногт нийлүүлэх боломжтойгоо бичих.

 

5. Шалгаруулах :

МУЗН-ийн Үнийн саналын комисс тоо ба чанарын шалгалт хийнэ. Сонголтын дүнг та бүхний емэйл, утсаар мэдэгдэнэ. Үнэ, чанар хангасан байгууллагатай худалдан авалтын гэрээ байгуулж ажиллана.

7. Тусгай шаардлага:

Шаардлага хангасан үнийн саналаа МУЗН-ийн байранд 205 тоот өрөөнд өөрийн биеэр авчирч өгөх, е-мэйлээр ирүүлж болно.  

8. Баталгаажуулалт:

 

ХОЛБОО БАРИХ ХАЯГ:

 

А.Мөнхтуул-99198411   munkhtuul.a@redcross.mn

Хаяг: Монголын Улаан Загалмай Нийгэмлэгийн төв байр. 205 тоот Сүхбаатар дүүргийн 1-р хороо, Улаанбаатар хот. Утас (+976)-77770508.                                      

4.Та үнийн саналдаа дараах мэдээллийг тусгаж, нэмэлт баримтуудын хамт ирүүлнэ үү.

  1. НӨАТ-ийг тусад нь харуулах.
  2. Үнийн санал нь танай байгууллагын албан бланк дээр тамга тэмдэг бүхий байх.
  3. Ажлын хэд хоногт нийлүүлэх боломжтойгоо бичих.

 

5. Шалгаруулах :

МУЗН-ийн Үнийн саналын комисс тоо ба чанарын шалгалт хийнэ. Сонголтын дүнг та бүхний емэйл, утсаар мэдэгдэнэ. Үнэ, чанар хангасан байгууллагатай худалдан авалтын гэрээ байгуулж ажиллана.

7. Тусгай шаардлага:

Шаардлага хангасан үнийн саналаа МУЗН-ийн байранд 205 тоот өрөөнд өөрийн биеэр авчирч өгөх, е-мэйлээр ирүүлж болно.  

8. Баталгаажуулалт:

 

ХОЛБОО БАРИХ ХАЯГ:

 

А.Мөнхтуул-99198411   munkhtuul.a@redcross.mn

Хаяг: Монголын Улаан Загалмай Нийгэмлэгийн төв байр. 205 тоот Сүхбаатар дүүргийн 1-р хороо, Улаанбаатар хот. Утас (+976)-77770508.                                      

4.Та үнийн саналдаа дараах мэдээллийг тусгаж, нэмэлт баримтуудын хамт ирүүлнэ үү.

-       НӨАТ-ийг тусад нь харуулах. 

-       Үнийн санал нь танай байгууллагын албан бланк дээр тамга тэмдэг бүхий байх.

-       Ажлын хэд хоногт нийлүүлэх боломжтойгоо бичих.

 

5. Шалгаруулах :

МУЗН-ийн Үнийн саналын комисс тоо ба чанарын шалгалт хийнэ. Сонголтын дүнг та бүхний емэйл, утсаар мэдэгдэнэ. Үнэ, чанар хангасан байгууллагатай худалдан авалтын гэрээ байгуулж ажиллана.

7. Тусгай шаардлага:

Шаардлага хангасан үнийн саналаа МУЗН-ийн байранд 205 тоот өрөөнд өөрийн биеэр авчирч өгөх, е-мэйлээр ирүүлж болно.  

8. Баталгаажуулалт:

 

ХОЛБОО БАРИХ ХАЯГ:

 

А.Мөнхтуул-99198411   munkhtuul.a@redcross.mn

Хаяг: Монголын Улаан Загалмай Нийгэмлэгийн төв байр. 205 тоот Сүхбаатар дүүргийн 1-р хороо, Улаанбаатар хот. Утас (+976)-77770508.