МУЗН-ИЙН ҮНДЭСНИЙ ЧУУЛГАНААР БАТЛАГДСАН БИЧИГ БАРИМТУУД

Нийтэлсэн өдөр: 2014.06.13, баасан

Саяхан болж өнгөрсөн Монголын Улаан Загалмайн Үндэсний чуулганаар батлагдсан Дүрэм(Англи, Монгол), Дүрэм хэрэгжүүлэх журам, Стратеги(англи, монгол) зэрэг бичиг баримтыг та бүхэнд нээлттэй байдлаар байршууллаа. 
 
     -   МУЗН-ийн Дүрэм(Монгол)
     -   МУЗН-ийн Дүрэм(Англи)
     -   МУЗН-ийн Стратеги(Монгол)
     -   МУЗН-ийн Стратеги(Англи)
     -   МУЗН-ийн дүрэм хэрэгжүүлэх журам