ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН АРВАЙХЭЭР СУМЫН 20 ӨРХӨД АРИУН ЦЭВРИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН КАБИН БАРИХ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

Нийтэлсэн өдөр: 2021 оны 9-р сарын 14. Мягмар гариг.


Европын Холбооны Санхүүжилттэй Монголын улаан загалмай нийгэмлэг, Дэлхийн зөн олон улсын байгууллагын хамтран хэрэгжүүлж буй  Хамтдаа Даван Туулъятөслийн хүрээнд Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр сумын 20 өрхөд  ариун цэврийн байгууламжийн кабин барих ажил гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажилд оролцохыг урьж байна.

Монголын улаан загалмай нийгэмлэг Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын газрын narangoo.g@redcross.mn хаяг руу сонгон шалгаруулалтанд оролцох тухай хүсэлтээ албан тоотоор илгээж, дэлгэрэнгүй мэдээллийг авна уу

Оролцогчийн үнийн санал, материалыг хүлээн авах эцсийн хугацаа :

2021 оны 9 дүгээр сарын 22-ны 17:00 цаг хүртэл.

Материал хүлээн авах хаяг:  Өвөрхангай аймаг Арвай хээр сум, Дунд шатны хорооны улаан загалмайн хорооны байр

Tel/Утас: (976-11) 70322025