Цаг уурын урьдчилсан мэдээнд тулгуурласан санхүүжилт

Монголд анх удаа "Цаг уурын урьдчилсан мэдээнд суурилсан санхүүжилт" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн бөгөөд Цаг уур, орчны шинжилгээний газраас гаргадаг зудын эрсдэлийн зураг дээр үндэслэн зудын өндөр эрсдэлтэй 12 аймгийн 40 сумын эмзэг бүлгийн 2'000 малчин өрхүүдэд 240'000 төгрөг, эрдэс тэжээлийн багцын тусламж олгосон. Хүмүүнлэгийн тусламж нийт 7'600 гаруй хүнд шууд хүрч, тусламжийн үйл ажиллагааг 13'000 гаруй хүнд сурталчилжээ. Forecast based Finance