Silent emergencies

Silent emergencies

Төслийн нэр:  Silent emergencies

Зорилго: Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн гамшгийн хариу арга хэмжээ авах, урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны чадавхи, бэлэн байдлыг сайжруулах

Санхүүжилт: Английн улаан загалмай

Үйл ажиллагаа:  Silent emergencies төслийн хүрээнд Монголд анх удаа "Цаг уурын урьдчилсан мэдээнд суурилсан санхүүжилт" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн бөгөөд Цаг уур, орчны шинжилгээний газраас гаргадаг зудын эрсдэлийн зураг дээр үндэслэн зудын өндөр эрсдэлтэй сумдын эмзэг бүлгийн малчин өрхүүдэд бэлэн мөнгө, эрдэс тэжээлийн багцын тусламж олгосон.