Олон улсын сайн дурынхны өдөр

Нийтэлсэн өдөр: 2000.01.01, бямба

НҮБ-аас санаачлан 2001 оноос жил бүрийн арванхоёрдугаар сарын 5-ны өдрийг Олон улсын сайн дурынхны өдөр болгон дэлхий даяар тэмдэглэдэг болсон билээ.

Монголд 22 мянган сайн дурынхан идэвхтэй ажилладаг нь нийт хүн амын багагүй хувийг эзэлж байна. Тэд эрүүл мэнд, боловсрол, хүрээлэн буй орчин зэрэг нийгмийн чухал салбарт ажиллаж, жилд 4,8 тэрбум төгрөгийн эдийн засгийн үр шимийг нийгэмд үзүүлдэг ажээ.