СW, Гурнет ХХК-ийн нийт 21 ажилтанд анхны тусламжийн сургалтанд хамрагдлаа.